eLearning KSW Włocławek

Zasady użytkowania

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania i przetwarzania treści zawartych na platformie e-learning Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w celu ich sprzedaży, publicznej prezentacji lub udostępniania w jakiejkolwiek formie osobom trzecim bez odpowiedniej zgody KSW. Użytkownicy platformy zobowiązani są do przestrzegania powyższego zapisu i ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku sprzecznego z nim działania.Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udostępniania materiałów edukacyjnych, wystawiania zaświadczeń i certyfikatów przez administratora ILIAS z siedzibą w Kujawskiej Szkole Wyższej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).